Truus de Vries

Home > Muzyk > Aginda

26 junymei RamzièSpylje by promoasje Jelle Krol
23 sept.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
2 des.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar

Gean nei it konsertelochboek ast benijd bist wr't ik oant no ta optreden ha.