Truus de Vries

Home > Muzyk > Aginda

15 apr.Salonorkest Sinnema15:30 Jubileumkonsert yn Mennistetsjerke Ljouwert
10 jun.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
23 sept.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar
2 des.mei Rob of solo9:30 Tsjerketsjinst begeliede yn Eastermar

Gean nei it konsertelochboek ast benijd bist wr't ik oant no ta optreden ha.