Truus de Vries

Home > Muzyk > Aginda

2017

17 sept.14:00-16:00 Stichting FAN Friendship Albany-Nijmegen
3 sept.Solo (of mei Rob)9:30 Begelieding tsjerketsjinst Eastermar
Mei Rob
10 des.Mei Rob en oargelisten15:30 Ynsammelkonsert foar oargel Eastermar

Gean nei it konsertelochboek ast benijd bist wr't ik oant no ta optreden ha.