Truus de Vries

Home > Agenda > Concertlogboek

2018


23 jan.soloRouwdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeleiden
28 jan.met RobDienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeleiden (2x)
4 feb.met Rob of soloKerkdienst begeleiden in Eastermar
4 feb.met Rob en organistenInzamelconcert voor orgel Eastermar
3 mrt.met Rob en andere strijkersOpening nieuw Insulindegebouw Leeuwarden
29 mrt.soloKerkdienst begeleiden in Eastermar
1 apr.met Nynke BeekmanPaasdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeleiden
4 apr.Salonorkest SinnemaMuziekfestival in Cornjum
15 apr.Salonorkest SinnemaJubileumconcert in de Doopsgezinde Kerk Leeuwarden
10 jun.soloKerkdienst begeleiden in Eastermar

2017


11 jan.Salonorkest SinnemaConcert in Aldl‚nstate, Leeuwarden
15 jan.Salonorkest SinnemaConcert in Doopsgezinde Kerk, Leeuwarden
18 jan.Salonorkest SinnemaConcert in Florastate, Leeuwarden
22 jan.Salonorkest SinnemaConcert in De Schierstins, Veenwouden
4 feb.Fries KamerorkestConcert in De Schakel, Leeuwarden
5 feb.Fries KamerorkestConcert in Doopsgezinde Kerk, Sneek
12 mrt.Salonorkest SinnemaConcert in Doopgezinde Kerk, Joure
18 mrt.Salonorkest SinnemaConcert voor LOS, Kurioskerk, Leeuwarden
5 apr.Salonorkest SinnemaConcert in Warrenhove, Drachten
mrt/apr.in een bandOptreden bij "Paad nei Frijheid"
13 apr.SoloBegeleiding kerkdienst Eastermar (Witte Donderdag)
30 apr.Met RobBegeleiding kerkdienst Mantgum
7 meiMet RobBegeleiding kerkdienst Eastermar
14 meimet Rob en Eddy"Muzikamerconcert", Noardburgum
20 meiSalonorkest SinnemaAchtergrondmuziek bij receptie
7 jun.Salonorkest SinnemaSlotconcert muziekproject
31 jul.SinnemakwartetAchtergrondmuziek bij crematie
12 aug.met RobOptreden tijdens huwelijksjubileumdienst Mill
3 sept.SoloBegeleiding kerkdienst Eastermar
10 sept.met RobBegeleiding kerkdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden
17 sept.met RobReceptie feest Stichting Friendship Albany-Nijmegen
24 sept.soloKerkdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeleiden
8 okt.met RobKerkdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeleiden
29 okt.met RobKerkdienst begeleiden in Eastermar
5 nov.soloKerkdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeleiden
19 nov.met RobKerkdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeleiden
3 dec.met RobKerkdienst Hilaard begeleiden
12 dec.Salonorkest SinnemaKerkdienst Zuiderkerk Sneek begeleiden
17 dec.soloKerkdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden begeleiden
25 dec.met RobTijdens kerkdienst Doopsgezinde Kerk Leeuwarden optreden

2016


15 jan.EdisConcert in Aldl‚nstate, Leeuwarden
17 jan.Salonorkest SinnemaNieuwjaarsconcert in De Schierstins, Veenwouden
23 jan.EdisConcert CITI, Ter Idzard
7 feb.Salonorkest SinnemaConcert in Doopsgezinde Kerk in Sneek
14 febr.Met Rob en organistenValentijnsconcert in kerk Eastermar
28 febr.EdisConcert in De Terbandster kerk, Terband
9 apr.EdisHuwelijksjubileum
13 apr.Salonorkest SinnemaConcert in Florastate, Leeuwarden
14 apr.Salonorkest SinnemaConcert in MCL, Leeuwarden
17 apr.EdisConcert in De Miente, Oosterwolde
1 meiSoloKerkdienst begeleiden, Mantgum
29 meiHASOScratchdag in De Philharmonie,Haarlem
12 juniSoloOverstapdienst begeleiden, Eastermar
20 aug.EdisImaginariumfestival, Tytsjerk
11 sept.Met RobKerkdienst (gemeente + koor) begeleiden, Eastermar
11 sept.Salonorkest SinnemaConcert in NeiBertilla, Drachten
17 sept.Salonorkest SinnemaConcert in Zaal Oostergo, Grou
8 okt.met RobOptreden bij verjaardagsfeest
16 okt.SoloBegeleiding kerkdienst Eastermar
20 nov.SoloBegeleiding kerkdienst Mantgum
17 dec.SinnemakwartetKerstconcert met koor in Franeker
20 dec.EdisKerstconcert, verzorgingshuis Aldl‚nstate
22 dec.EdisKerstconcert, verzorgingshuis Heerenhage
25 dec.met MaaikeKerstdienst, kerk Mantgum

2015


11 jan.Salonorkest Sinnema15:30 Concert in De Alde Wite, Dronrijp
14 jan.Salonorkest SinnemaConcert in Heerenhage, Heerenveen
16 jan.EdisConcert Dorpskerk Huizum
22 jan.EdisOptreden in Noardewyn
25 jan.Edis"Muzikamerconcert" in Noardburgum, samen met Gerard & Compagnie en Shift
15 feb.Salonorkest SinnemaConcert danscentrum Saco Velt, Leeuwarden
1 mrt.EdisConcert in kerk Tytsjerk (zie poster)
11 mrt.Salonorkest SinnemaConcert in De Spiker te Harlingen
21 mrt.EdisTsjongavond, Aldegea
28 mrt.met Rob du Jardin en Eddy HuizingaConcert in Rotondekerk, Terband
2 apr.SoloGemeentebegeleiding Eastermar
5 apr.met Rob du JardinBegeleiding Paasdienst Eastermar
19 apr.Salonorkest Sinnema15:00 Concert in De Bidler, Wergea (zie poster)
22 apr.Salonorkest SinnemaConcert in Talmahoeve, Veenwouden
30 apr.Salonorkest SinnemaConcert in MCL, Leeuwarden
3 meimet Rob du JardinGemeentebegeleiding dienst Mantgum
20 meiSalonorkest SinnemaConcert in Warrenhove, Drachten
31 meiEdisOpening gerenoveerde kerk, Earnew‚ld
12 junimet Rob du JardinGemeentebegeleiding trouwdienst
20 juniFries KamerorkestConcert Ameland
27 juniFries KamerorkestCityproms Leeuwarden
25 novemberSalonorkest SinnemaConcert voor vluchtelingen WTC

2014


18 jan.Rob du Jardin en Eddy HuizingaOptreden Tsjong-avond
9 febr.Salonorkest SinnemaConcert bij dansschool Saco Velt
21 febr.EdisConcert in dorpskerk Huizum
9 mrt.Salonorkest SinnemaConcert in "De Groate Kerk" in St. Jacobiparochie
8 aprilEdisConcert "Stichting Ouderenwerk Bolsward"
24 apr.Salonorkest SinnemaConcert in het MCL
14 meiSalonorkest SinnemaConcert in Aldl‚nstate
13 jul.Salonorkest SinnemaConcert bij De Buorkerij, Terherne
23 aug.EdisConcert Imaginariumfestival in Bos van Ypey
13-14 sept.met Rob du Jardin en Eddy HuizingaConcert en Kerkdienst Fryske wike Doorn
14 sept.met EdisConcert bij Sterrenfestival in Dwingeloo
19 sept.Salonorkest SinnemaConcert Midsummer Night Walk Leeuwarden
18 okt.met Rob du Jardin en Eddy HuizingaConcert Bennemastate, Hurdegaryp
9 nov.met Rob du Jardin9:30 Kerkdienst Mantgum begeleiden
15 nov.met Rob du Jardin en Eddy HuizingaOptreden Tsjong (Aldegea, Sm.)
30 nov.Salonorkest SinnemaConcert in Yn 'e Mande (poster), Tytsjerk
13 dec.Salonorkest SinnemaConcert ANBO in De Skalm, Stiens
17 dec.SoloAchtergrondmuziek en koorbegeleiding Vrouwen van Nu, Tytsjerk
25 dec.met Rob du Jardin10:00 Kerstdienst Mantgum

2013


09 jan. 2013Salonorkest SinnemaConcert in Aldl‚nstate, Leeuwarden
10 febr. 2013Salonorkest SinnemaConcert in dansschool Saco Velt (Leeuwarden)
10 febr. 2013met Rob du JardinConcert in Wier
03 maart 2013Salonorkest SinnemaConcert in Yn 'e Mande, Tytsjerk
23 maart 2013met Rob en Tryntsje v/d VeerMuziekmarhaton Lollum
18 april 2013Salonorkest SinnemaConcert in MCL, Leeuwarden
21 april 2013mei Grytsje en Rob Concert in Heremastate, Heerenveen
05 mei 2013met Rob Gemeentebegeleiding by kerkdienst Mantgum
15 mei 2013Salonorkest SinnemaConcert in gebouw "Insulinde", Leeuwarden
22 juny 2013mei Grytsje en Rob Concerten in bejaardenhuizen Utrecht
23 juny 2013mei Grytsje en Rob Concerten in bejaardenhuizen Utrecht
15 sept. 2013met Rob Gemeentebegeleiding in Doorn
18 sept. 2013Salonorkest SinnemaConcert in "Warrenhove" in Drachten
12 okt. 2013Salonorkest SinnemaConcert in "De Schakel" in Leeuwarden
16 nov. 2013Salonorkest SinnemaConcert in "De Buorkerij" in Terherne
17 nov. 2013EdisConcert in kerk Tytsjerk
1 dec. 2013Salonorkest SinnemaConcert in "Doopsgezinde Kerk" in Leeuwarden
15 dec. 2013Salonorkest SinnemaConcert in "De Sk‚ns" in Gorredijk
19 dec. 2013met Rob du JardinOptreden Kerstmiddag Drachtster Congrescentrum
20 dec. 2013Salonorkest Sinnema13-14 Concert "Serious Record" in De Harmonie
20 dec. 2013met Rob du JardinGemeentebegeleiding bij kinderkerstfeest Mantgum

2012


09 jan. 2012met Rob du Jardin Jaarvergadering CDA Frysl‚n
26 febr. 2012met Rob du Jardin Presentatie gedichtenbundel Tryntsje v/d Veer
03 maart 2012met Rob du Jardin Expositie Wijnand de Vries, Edam
24 maart 2012met Rob du Jardin Muziekmarathon Lollum
14 april 2012met Rob du Jardin Huwelijksjubileum
06 mei 2012met Rob du Jardin Gemeentebegeleiding, Mantgum
16 sept. 2012Edis Folkconcert Karmelkleaster Drachten
22 sept. 2012met Rob du Jardin Concert by Fryske Wike, Doorn
23 sept. 2012met Rob du Jardin Gemeentebegeleiding, Doorn
28 okt. 2012met Rob du Jardin Kerkdienst Beetsterzwaag
22 nov. 2012Salonorkest Sinnema Concert Sint Anthonie Gasthuis, Leeuwarden
15 dec. 2012Edis Folkconcert in kerk Tytsjerk (16:00)
25 dec. 2012met Rob du Jardin Kerstdienst Mantgum
28 dec. 2012met Rob du Jardin Verhalenfestival Balk

2011


13 jan. 2011Oct-Opus Jaarvergadering Fryske Krite Burgum
30 jan. 2011met Rob du Jardin Kerkdienst Beetsterzwaag
04 febr. 2011Solo Boekpresentatie "De Fergķt" Tresoar
26 febr. 2011Oct-Opus Jierdeisfeest Wolvegea
27 febr. 2011met Rob du Jardin Cultuurcafť De Harmonie
01 mei 2011Solo Kerkdienst Mantgum
13 nov. 2011met Rob du Jardin Kerkdienst en Concert (Fryske Wike, Doorn)
20 nov. 2011Edis Concert in "De Oerdracht" in Joure
16 dec. 2011Solo Kerstfeest vrijwilligers kerk Mantgum
21 dec. 2011mei kollega's Kerstconcert voor/door personeel Fryske Akademy
24 dec. 2011Solo Kerstnachtdienst Tytsjerk

2010


16 jan. 2010Oct-Opus Jubileum KFFB
17 jan. 2010Oct-Opus Kerkdienst Tynje
24 jan. 2010Solo Kerkdienst Stiens
7 maart 2010Solo Kerkdienst Mantgum
14 mei 2010met Rob du Jardin Elfstedentochtfeest Dokkum
3 july 2010Oct-Opus Boekpresentatie Tytsjerk
4 july 2010Edis Sponsorconcert Tytsjerk
11 sept. 2010met Rob du Jardin Monumentendag Tytsjerk
12 sept. 2010Oct-Opus Kerkdienst Beetsterzwaag
17 sept. 2010Edis Humanitaire avond MCL
19 sept. 2010Solo Kerkdienst Mantgum
25 sept. 2010Solo Kunstroute Tytsjerk
3 okt. 2010Oct-Opus IsraŽlzondag Tytsjerk
10 okt. 2010Oct-Opus Kerkdienst Joure
24 okt. 2010Solo Kerkdienst Raerd
13 nov. 2010met Rob en Janneke Tsjongavond Oudega (Sm.)
14 nov. 2010met Maaike, Rob en Grytsje Concert Tytsjerk
02 dec. 2010Solo Boekpresentatie Tresoar
25 dec. 2010Oct-Opus Kerstdienst Mantgum
31 dec. 2010Solo Kerkdienst Dearsum

2009


04 jan. 2009Solo Kerkdienst Mantgum
07 febr. 2009Oct-Opus Verjaardagfeest Oenkerk
21 febr. 2009Edis Verjaardagsfeest De Ham
01 maart 2009Solo Kerkdienst Mantgum
08 maart 2009Oct-Opus Kerkdienst Beetsterzwaag
21 maart 2009Oct-Opus Concert Tytsjerk
03 mei 2009Solo Kerkdienst Tytsjerk
17 mei 2009Solo Kerkdienst Mantgum
01 aug. 2009Oct-Opus Keunstich om 'e Mar Noordbergum
02 aug. 2009Solo Kerkdienst Tytsjerk
27 sept. 2009Solo Kerkdienst Stiens
04 okt. 2009Oct-Opus IsraŽlzondag Beetsterzwaag
24 dec. 2009Oct-Opus Kerstnachtdienst Twijzel
25 dec. 2009Oct-Opus Kerstdienst Tytsjerk

2008


25 jan. 2008Oct-Opus Vrijwilligersavond Beetstezwaag
26 jan. 2008Oct-Opus Zakendiner Noordwolde
22 maart 2008Oct-Opus Huwelijksjubileum
04 april 2008met Ate Henstra Huwelijksdienst Wyns
04 mei 2008Solo Kerkdienst Mantgum
17 mei 2008Oct-Opus Concert Tytsjerk
18 mei 2008Edis Concert Joure
23 mei 2008Oct-Opus High Tea Noordbergum
24 mei 2008Oct-Opus Afscheid predikant Tytsjerk
28 juny 2008Oct-Opus Boekpresintatie
15 aug. 2008Oct-Opus Huwelijksdienst en -feest
07 sept. 2008Edis Verjaardagsfeest Apeldoorn
12 sept. 2008Oct-Opus Jaarfeest Fryske Akademy
03 okt. 2008Edis Ierse avond Augustinusga
05 okt. 2008Solo W‚ldsangconcert Mantgum
08 okt. 2008Oct-Opus IsraŽlische avond Beetsterzwaag
17 okt. 2008Oct-Opus Friese Week Doorn
16 nov. 2008Oct-Opus Jubileum koor Koudum
16 dec. 2008Oct-Opus Kerstfeest Beetsterzwaag
18 dec. 2008Oct-Opus Kerstfeest Menaldum
24 dec. 2008Oct-Opus Kerstnachtdienst Tytsjerk