Truus de Vries

Home > Publicaties > Overige publicaties

Artikel Gepubliceerd in/door Jaar Onderwerp Pdf
Het mysterie van het pompeblêd Friesland Post 2016 De oorsprong van het Friese 'pompeblêd' pdf
Frysk, Nederlânsk en Ingelsk: wat fine learlingen derfan? Philologia Frisica 2014 Taalhouding leerlingen t.o.v. Fries, Nederlands en Engels -
De Friesche Koningen. François HaverSchmidt De Vrije Fries (nr 93) 2013 François Haverschmidt zijn eerste lezing -
Multilingualism in Secondary Education Fryske Akademy 2012 Meertaligheid op de middelbare school in Fryslân en Baskenland pdf
Fersteanberens Frysk foar dialektpraters Us Wurk (nr 59) 2011 Hoe goed sprekers van Nederlandse dialecten Fries kunnen verstaan -